Hem

Södra Skogsbygdens Timmerhusförening är en ideell förening med målsättningen att:

 

*     Bevara de äldre byggteknikerna och utveckla de nya med vår tids möjligheter.


*     Sprida kunskap om genuin byggteknik genom kurser, föredrag, exkursioner, mm

för amatören såväl som den erfarne.


*     Fungera som samarbetspartner till museer, länsstyrelser, skogsägare, utbildningsorganisationer samt andra föreningar inom området.


Läs och kolla gärna bilderna från vår senaste studieresa!


Du hittar det här.