Styrelsen

Södra Skogsbygdens Timmerhusförening

Välkommen

Ni är välkomna att kontakta oss i styrelsen!

 

Ordförande

Lars Nilsson, 070-427 88 63


Sekreterare

Kjell Gustafsson, 070-586 11 65


Ledamot

Stefan Holmberg, 070-638 75 32


Ledamot

Ann-Louise Fransson, 0470-303 56


Ledamot

David Fuchs, 070-483 50 82


Suppleant

Markus Fredriksson, 073-358 60 60


Suppleant

Erik Haggren 070-250 87 73
"Med yxan som främsta verktyg, med yxan först och med yxan sist, restes det nya hemmet."


Årsmöte, Kurser och Studierbesök!


Läs mer i Nyhetsbrevet.