Styrelsen

Ni är välkomna att kontakta oss i styrelsen!

 

Ordförande

Lars Nilsson, 070-427 88 63


Sekreterare

Kjell Gustafsson, 070-586 11 65


Ledamot

Stefan Holmberg, 070-638 75 32


Ledamot

Ann-Louise Fransson, 0470-303 56


Ledamot

David Fuchs, 070-483 50 82


Suppleant

Markus Fredriksson, 073-358 60 60


Suppleant

Erik Haggren 070-250 87 73


Kassör

Anna Maria Bäck


Swish: 123 022 7397

Årsmöte, Kurser och Studierbesök!


Läs mer i Nyhetsbrevet.