Styrelsen

Ni är välkomna att kontakta oss i styrelsen!

 

Ordförande

Lars Nilsson, 070-427 88 63


Sekreterare

Kjell Gustafsson, 070-586 11 65


Kassör

Anna Maria Bäck


Ledamot

Ann-Louise Fransson, 0470-303 56


Ledamot

David Fuchs, 070-483 50 82


Suppleant

Daniel Lund, 073-507 04 22Suppleant

Ola Chandrakai 073-386 01 01