Styrelsen

Södra Skogsbygdens Timmerhusförening

Välkommen

Ni är välkomna att kontakta oss i styrelsen!

Ordförande

Lars Nilsson, 070-427 88 63

 

Kassör

Anders Hedman, 070-299 25 70

 

Sekreterare

Kjell Gustafsson, 070-586 11 65

 

Ledamot

Ann-Louise Fransson, 0470-303 56

 

Ledamot

David Fuchs, 070-483 50 82

 

Suppleant

Markus Fredriksson, 073-358 60 60

 

Suppleant

Stefan Holmberg, 070-638 75 32

 

 

 

"Med yxan som främsta verktyg, med yxan först och med yxan sist, restes det nya hemmet."

 

Årsmöte, Kurser och Studierbesök!

 

Läs mer i Nyhetsbrevet.